Aktualna oznanila

25. julij - 1. avgust 2021

Krištofova nedelja

Danes je Krištofova nedelja. Tudi letos bomo ob blagoslovu vozil, zbirali darove za vozila misijonarjev z geslom: »Z veseljem darujem – življenja rešujem!« Po maši bo blagoslov avtomobilov (v Kanalu na parkirišču za župniščem, na Marijinem Celju na parkirišču pri cerkvi).

Svetovni dan starih staršev in ostarelih

Na papeževo željo smo ga letos prvič obhajali v nedeljo, 25. 7. Starejše kot doslej po osebnem dogovoru obiščem na domu.

Mašni nameni

Nedelja, 25. 7. 17. nedelja med letom Kanal 9:00
Ročinj 9:00
Avče 10:30
Marijino Celje 11:00
za župnijo
v dober namen
po namenu
†† Alojzija in Franc Žnidarčič, Šeberjak
Ponedeljek, 26. 7. sv. Joahim in Ana Kanal 19:00
Ročinj 19:30
za zdravje, Bodrež 23
† Anica Boltar, Čolnica
Torek, 27. 7. sv. Gorazd, Kliment in drugi
učenci sv. Cirila in Metoda
Kanal 19:00
Ročinj 19:30
† Agata Šuligoj, prijateljice
v dober namen, Ročinj 4g
Sreda, 28. 7. sv. Viktor I. Avče 19:30 po namenu
Četrtek, 29. 7. sv. Marta Ročinj 19:30 za božji blagoslov in Marijino varstvo
Petek, 30. 7. sv. Peter Krizolog Kanal 19:00
Ročinj 19:30
†† Lucija in Andrej Berlot, Vojkova 27
na čast sv. Duhu, Ročinj 7a
Sobota, 31. 7. sv. Ignacij Loyolski Kanal 19:00
Ročinj 19:30
† Milena Botar, sosedje
†† Alojz in Marija Tomažin, Ročinj 103
Nedelja, 1. 8. 18. nedelja med letom Kanal 9:00
Ročinj 9:00
Avče 10:30
Marijino Celje 11:00
za župnijo
v dober namen
†† Stanislav in Cecilija Lango, Avče 90
† Franc Kralj, Nova Gorica

 

Preventivni ukrepi

Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj 1 meter (razen med osebami iz skupnega gospodinjstva). V cerkvi se držite običajnih smernic vedenja v zaprtih prostorih (maska, razkuževanje, razdalja).

Župnijska pisarna

Dogovorite se po telefonu: 05 30 51 074 ali pišete na e-naslov: ales.rupnik@rkc.si

Darovi

Vaše darove za karitas in potrebe župnije lahko nakažete na TRR: SI56 0475 0000 1306 447 ali oddate v ovojnici v poštni predal župnišča v Kanalu in na Marijinem Celju v nabiralnik »dar za cerkev«.

Spoved

Za spoved sem (župnik) v zakristiji na razpolago pol ure pred mašo.

Čiščenje cerkve

Kanal: 21. skupina

Ročinj: 90-125


Oznanila Kanal in Marijino Celje

Oznanila Ročinj in Avče

Župnikova pridiga

Arhiv oznanil