VEROUK V PASTORALNEM LETU 2012/2013 Vidite se ponovno jeseni!http://zupnija-kanal.rkc.si/index.php/content/display/22