TEDENSKA OZNANILA .     PON: 29. 7. Marta, Lazarjeva sestra 19.30 +Viktor Jerončič, Morsko 49, 30. dan TOR: 30. 7. Peter Krizolog, cer. uč. 19.30 +Julijana Medvešček, Krst. 8, 1. oblet. SRE:  31. 7. Ignacij Lojolski, jezuit 19.30 +Pavel Kristančič, Jesen 3, 1. obletna ČET:    1. 8. Alfon M. Ligvorij, cer. uč. 19.30 za nove duhovne poklice PET:    2. 8. Evzebij, škof 19.30 +Ljubo Ipavec, Gradnikova 22 SOB:   3. 8. Martin, menih 19.30 +starše Drašček-Bajt, Kidričeva 10 4. 8. 2013 18. nedelja med letom 9.00 za župnijo, župnik LETO VERE: vsak dan molimo očenaš ali vero.  ČIŠČENJE CERKVE: 12. skupina. ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: v torek in v četrtek (vodi 2. roža). PRVI ČETRTEK IN PETEK: običajni obisk starejših, bolnih … URADNE URE: ta teden ne bo uradnih ur!   SESTANEK ŽGS: gospodarski svet, se je na svoji zadnji seji seznanil z gospodarskim stanjem župnije. Finančno stanje je pozitivno. Dolgov ni.  SKAVTI: deset naših skavtov se je udeležilo poletnega tabora v Trebuši.  NOVI ŽUPNIK: v nedeljo, 4. 8. 2013, bo med vami novi župnik g. Aleš Rupnik. Pripravite lep sprejem! Novemu župniku pomagajte po najboljših močeh! SPREMEMBA PRI NEDELJSKIH MAŠAH: sv. maša bo ob 9.00 uri.  MIVA:  za nova misijonska vozila ste darovali 699,60 EUR. Bog lonaj!   HIŠA OTROK Frančiška Sedeja: dan odprtih vrat v torek, 30. julija 2013, od 16.00 – 18.00 ure.  SVETI KRST sta danes prejeli Marija Čelešnik in Irina Pirih.http://zupnija-kanal.rkc.si/index.php/content/display/9