Aktualna oznanila

20. - 27. september 2020

Žalostna Mati Božja

V nedeljo, 20. 9. bo po maši v Ročinju čaščenje.

Čaščenje

Na Marijinem Celju bomo imeli molitev pred Najsvetejšim v nedeljo, 20. 9. po maši.

Verouk

Kanal: Urnik ste starši prejeli po e–pošti. Na prvem srečanju bodo veroučenci prejeli veroučno gradivo. Vhod je iz župnijskega vrta. Za druga vprašanja pišite na e–naslov: ales.rupnik@rkc.si.

Ročinj: 3. razred v ponedeljek ob 15:30, 6. razred v ponedeljek ob 14:30, 7. razred v torek ob 14:45

Vincencijev koledar

Koledar ima naslov: »Sadovi narave«. Z letošnjo akcijo zbirajo sredstva za dokončanje gradnje hiše za družino v stiski in za delo z mladimi. Hvala za vašo dosedanjo podporo. Dar za koledar je 10,00 €, ki ga oddate v košaro za miloščino. Koledar je na mizi za verski tisk.

Mašni nameni

Nedelja, 20. 9. 25. navadna nedelja Kanal 9:00
Ročinj 9:00
Avče 11:00
Marijino Celje 11:00
za župnijo
v dober namen
za pokojne
†† Emil in starši Lovišček, Lovišče 3
Ponedeljek, 21. 9. sv. Matej Kanal 19:00
Ročinj 19:00

za žive in pokojne Vuga
Torek, 22. 9.   Kanal 19:00
Ročinj 19:00

na čast sv. Duhu
Sreda, 23. 9. sv. pater Pij Kanal 19:00  
Četrtek, 24. 9. bl. Anton Martin Slomšek Kanal 19:00
Ročinj 19:00

†† Laščak, Potravno
Petek, 25. 9. Sergij Radoneški Kanal 19:00
Ročinj 19:00

†† Durjava, Ročinj 18, Strgar, Ročinj 113 in 34
Sobota, 26. 9. sv. Kozma in Damijan Kanal 19:00
Ročinj 19:00

† Neva Peternel, Kambreško 9
Nedelja, 27. 9. 26. navadna nedelja Kanal 9:00
Ročinj 9:00
Avče 10:30
Marijino Celje 11:00
za župnijo
v dober namen
† Rudi Prinčič, Avče

 

Preventivni ukrepi

Udeležba pri sveti maši je dovoljena samo zdravim osebam. Pri vhodu si nadenite zaščitno masko in razkužite roke. V cerkvi ohranjamo medsebojno varnostno razdaljo 1,5 metra (ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva). Sveto obhajilo lahko prejmete samo na roko brez izjeme.

Pri nedeljskih in prazničnih mašah ob vstopu v cerkev v poseben nabiralnik (škatlo ipd.) oddate list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova; pri vhodu bodo na razpolago listi in svinčniki), ki jo bomo hranili 30 dni. V primeru, da je bila pri sveti maši navzoča oseba, okužena s koronavirusom, župnik na zahtevo pristojne državne ustanove (inšpektorata, policije, NIJZ) posreduje telefonske številke udeležencev pri določeni sveti maši, da vas kontaktirajo.

Preberite Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času krepitve epidemije COVID-19 in Dopolnitev na osnovi priporočil NIJZ (22. julij 2020)

Župnijska pisarna

Uradne ure so po maši. Lahko se dogovorite tudi po telefonu: 05 30 51 074, ali pišete na e-naslov: ales.rupnik@rkc.si

Čiščenje cerkve

Kanal: 18. skupina

Ročinj: 50-70


Oznanila Kanal in Marijino Celje

Oznanila Ročinj in Avče

Arhiv oznanil

Razpored branja Božje besede - Kanal, september in oktober 2020