Župnija Kanal

Aktualno

Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj 1 meter (razen med osebami iz skupnega gospodinjstva). V cerkvi se držite običajnih smernic vedenja v zaprtih prostorih (maska, razkuževanje, razdalja).

Prebrite tudi AKTUALNA OZNANILA.

nalagam novice...