Utrip župnije

Župnijski pastoralni svet

Zapisnik srečanja tajništva ŽPS Kanal (18. 10. 2022)

Zapisnik srečanja ŽPS - kanalsko oltarno občestvo (20. 10. 2022)

Župnijski gospodarski svet

Sestava je potrjena, svet se še ni sestal.